Je voordelen als lid 
  • Als lid krijg je tweemaal per jaar ons magazine in de bus. Een publicatie boordevol interessante verhalen, interviews, artikels en opinies
  • Je krijg korting op betalende activiteiten 

Maar bovenal... 

  • Geef je de werknemer en burger mee een stem in de transitie 

Arbeid & Milieu vzw geeft de burger en werknemer een stem binnen de transitie. Samen met haar partners waaronder de drie Vlaamse vakbonden en de milieubeweging verbinden we sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling. Focus hier ligt op circulaire economie, duurzame mobiliteit en duurzame energie. 

  • Ondersteun je ons om experimenten hieromtrent op te zetten 

De werking van A&M bestaat uit het verzamelen en verspreiden van kennis, organiseren van activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, vormingen en debatten) en uitvoeren van projecten en campagnes (Samen Energie Winnen, De Nieuwe Samenzweerders). We zijn afhankelijk van externe financiering om projecten op te zetten.

Word een jaar lang lid voor slechts €22,5 en ontvang ons themanummer rond eerlijke transitie en het boek "Klimaat en sociale rechtvaardheid" van Denktank Minerva