Team

Image

Vanya Verschoore

Coördinator 

vanya.verschoore@a-m.be 

02/325 35 00

Vanya is een creatief en verbindend denker die graag de handen uit de mouwen steekt om zijn dromen om te zetten in concrete realisaties. Passie, visie en lef zijn de drijfveren voor zijn werk. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk geloof hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. Hij is een holistisch denker die de zaken steeds binnen een groter plaatje tracht te plaatsen. Werkbaar werk (interne duurzaamheid) is een noodzakelijke voorwaarde om ook externe duurzaamheid te verkrijgen in ons werk.

Image

Monica Quintens

Projectmanager

monica.quintens@a-m.be

02/325 35 01

Monica is nieuwkomer in het team. Na jaren actief te zijn geweest binnen de noord-zuid sector richt ze sinds 2017 haar professionele pijlen op duurzame ontwikkeling in eigen land. Als mede-oprichter van een Leuvens cohousingproject, vormt haar passie voor delen en samenwerken een rode draad doorheen haar activiteiten. Zelfs haar werkweek deelt ze, tussen enerzijds Arbeid & Milieu, als projectmanager, en anderzijds het TransitieNetwerk Middenveld waar ze als coördinator aan de slag is.

Image

Thijs Calu

Educatief medewerker

thijs.calu@a-m.be

02/325 35 01

Thijs werkt sinds 2008 voor Arbeid & Milieu aan verschillende projecten. Vele thema's passeerden de revue: van water over mobiliteit tot circulaire economie. Steeds met de focus op het versterken van werknemers in hun zoektocht naar een meer rechtvaardige en duurzame economie. Verder houdt Thijs zich vooral bezig met het communicatieve luik en de organisatie van verschillende activiteiten.
Image

Sebastiaan kennes

Projectmedewerker

sebastiaan.kennes@a-m.be

02/325 35 01

Sebastiaan werkt sinds 2018 voor Arbeid & Milieu en werkt aan de uitbouw van de projecten Nieuwe Samenzweerders en Samen Energie Winnen. Tijdens het uitwerken van het CEAL-traject - een actief leertraject voor jongeren in hun buurt - leerde hij het belang van samen impact realiseren en bij FoodWIN leerde hij zelf ondernemen en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Die ervaring wil hij meenemen om actieve burgers te inspireren om in hun werkomgeving hun steentje bij te dragen aan een gedragen rechtvaardige transitie.
Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar werken is succes. Henry Ford