Team

Image

Vanya Verschoore

Coördinator 

vanya.verschoore@a-m.be

02/325 35 02

Vanya is een creatief en verbindend denker die graag de handen uit de mouwen steekt om zijn dromen om te zetten in concrete realisaties. Passie, visie en lef zijn de drijfveren voor zijn werk. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk geloof hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. Hij is een holistisch denker die de zaken steeds binnen een groter plaatje tracht te plaatsen. Werkbaar werk (interne duurzaamheid) is een noodzakelijke voorwaarde om ook externe duurzaamheid te verkrijgen in ons werk.

Image

Thijs Calu

Stafmedewerker communicatie en administratie

thijs.calu@a-m.be

02/325 35 01

Thijs werkt sinds 2008 voor Arbeid & Milieu aan verschillende projecten. Vele thema's passeerden de revue: van water over mobiliteit tot circulaire economie. Steeds met de focus op het versterken van werknemers in hun zoektocht naar een meer rechtvaardige en duurzame economie. Verder houdt Thijs zich vooral bezig met het communicatieve en adminstratieve luik en de organisatie van verschillende activiteiten.

Image

Yelter Bollen

Onderzoeker

yelter.bollen@a-m.be

02/325 35 04

Onlangs startte Yelter als nieuwe medewerker bij A&M. Gedurende 3 maand onderzocht hij, in samenwerking met FairFin en Bankwijzer, de rol van de financiële sector in het klimaatverhaal. Banken en andere financiële instellingen zijn immers degene die ervoor zorgen dat de fossiele industrie gefinancierd blijft worden. Anderzijds heeft de sector een belangrijke sleutel in handen om investeringen in duurzame alternatieven een flinke duw in de rug te geven. Momenteel werkt Yelter vooral rond het thema governance en Just Transition wereldwijd.

Image

Tom Stevens

Stafmedewerker projecten

tom.stevens@a-m.be

Tom is sinds kort aan de slag als projectmedewerker bij Arbeid & Milieu. Vanuit zijn passie voor duurzaamheid, energietransitie en de circulaire economie, zet hij zijn schouders onder projecten zoals De Nieuwe Samenzweerders en Samen Zonne-energie winnen. Tom krijgt energie van het werken met groepen, en om vanuit die dynamiek tot nieuwe ideeën en inzichten komen. 
Image

Anne Marie Correia

Medewerker

annemarie.correia@a-m.be

Anne Marie is een enthousiast en optimistisch persoon die erg begaan is met de wereld. Ze wilt een positieve impact hebben op haar omgeving en probeert steeds te handelen met respect voor mens, dier en natuur. Vanuit haar interesse om van onze samenleving een meer ecologisch en sociaal rechtvaardige plek te maken, is ze bij Arbeid & Milieu terechtgekomen. Als allround medewerker helpt ze met diverse aspecten van de organisatie.