Team

Het team van Arbeid & Milieu bestaat uit 3 medewerkers: 

Image

Vanya Verschoore

Coördinator 

vanya.verschoore@a-m.be 

02/325 35 00

Vanya is een creatief en verbindend denker die graag de handen uit de mouwen steekt om zijn dromen om te zetten in concrete realisaties. Passie, visie en lef zijn de drijfveren voor zijn werk. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk geloof hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. Hij is een holistisch denker die de zaken steeds binnen een groter plaatje tracht te plaatsen. Werkbaar werk (interne duurzaamheid) is een noodzakelijke voorwaarde om ook externe duurzaamheid te verkrijgen in ons werk.

Image

Emma Denorme

Educatief medewerker

emma.denorme@a-m.be

02/325 35 01

Emma startte in 2015 bij Arbeid & Milieu en werkte het project Save@work en Samen Energie Winnen uit. Daaruit leerde ze alvast dat het een must én een meerwaarde is om werknemers te betrekken bij het duurzame vraagstuk. "We gaan er te vaak van uit dat technische ingrepen in de werkomgeving structureel zijn en dat dit bij inzetten op gedragsverandering veel minder het geval is. Wat men al eens durft vergeten is dat veel technische oplossingen ook een onderhouds- en gedragselement vereisen om optimaal te zijn. Inzetten op technische én gedragscomponenten zijn dus even cruciaal."
Image

Thijs Calu

Educatief medewerker

thijs.calu@a-m.be

02/325 35 01

Thijs werkt sinds 2008 voor Arbeid & Milieu aan verschillende projecten. Vele thema's passeerden de revue: van water over mobiliteit tot circulaire economie. Steeds met de focus op het versterken van werknemers in hun zoektocht naar een meer rechtvaardige en duurzame economie. Verder houdt Thijs zich vooral bezig met het communicatieve luik en de organisatie van verschillende activiteiten.