Geef je stem aan onze campagnes

Arbeid & Milieu werkt mee aan verschillende campagnes. Ontdek ze hieronder en doe mee waar je kan!

Sign for my future

Sign for my future is een burgerinitiatief dat op korte tijd uitgegroeide tot een invloedrijke campagne waar jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en academici de handen in elkaar slaan. Hun doel: de overheid aanzetten tot klimaatactie. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet België tegen 2050 CO²-neutraal zijn. Daarom stelt Sign for my future drie concrete eisen aan de overheid om deze klimaatambitie in hun beleid te verwerken: een wettelijk kader, een investeringsplan en de oprichting van een onafhankelijke evaluatie- en adviseringsraad. Om de overheid meer draagvlak te bieden bij het nemen van toekomstige ingrijpende maatregelen, verzamelen zij de steun van ambassadeurs uit alle takken van de maatschappij. Meer dan 200 bedrijven en organisaties hebben dit initiatief al ondertekend, waaronder ook Arbeid & Milieu en onze kernpartners Bond Beter Leefmilieu, Vlaams ABVV en ACV. Lees hier meer over de campagne.

Belfius is van ons

Het platform ‘Belfius is van ons’ wil de maatschappelijke waarde van Belfius verankeren in een zinvolle bank met controle vanuit de samenleving. Een bank die anders is dan de anderen: met een duidelijke maatschappelijke doelstelling; die verantwoording aflegt aan stakeholders (klanten, personeel, Belgische burgers) in plaats van aan shareholders alleen.

Het initiatief voor dit platform komt van enkele personen die zeventien organisaties (NGO’s, vakbonden, verenigingen) samenbrachten. Samen schreven we een platformtekst.

Wil jij je als individu of organisatie bij deze campagne aansluiten of haar ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren.

Woensdag fietsdag

#GoWithTheVelo

Woensdag Fietsdag is een initiatief van Cera en KBC, met medewerking van Arbeid & Milieu, Mobiel 21, VAB en vele andere trappende partners. Het is een actieplatform om Vlaanderen aan het fietsen te krijgen, dit jaar met de focus op het woon-werkverkeer. Het doel? Heel Vlaanderen minstens één dag per week naar het werk te laten pedaleren. Om de verkeersellende een halt toe te roepen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid te promoten. Wie fietst is meer ontspannen, productiever en gezonder. En één dag per week op de trappers maakt daarbij al een groot verschil. Een wielerwedstrijd wordt het niet. Want al wie trapt, wint! 

Statiegeldalliantie

In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen we in België en in Nederland. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.

Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Vlaamse en Nederlandse partners aan bij de Statiegeldalliantie. Samen zijn we de stem van 66 procent van de Belgen en 74 procent van de Nederlanders die voorstander zijn van statiegeld op plastic flessen en blikjes.

Een volledige lijst van alle alliantiepartners en hun motivatie om zich voor statiegeld uit te spreken, is hier terug te vinden.