De noodsituatie rond het klimaat is in de kern een vakbondsthema: daarom is het tijd voor 'Climate-Proof Our Work', om onze werkplek klimaatbestendig te maken. 

In een eerste stap bevroegen duizenden werknemers en vakbonden op initiatief van de ITUC (de internationale vakbondsconfederatie) op 26 juni wereldwijd hun werkgever over hun plannen om de werkplekken en de jobs klimaatbestendig te maken. Daarna volgde een Global Week of Action (20-27 september).

Climate Proof Our Work bij AG Insurance

Chris Wauman nam samen met zijn BBTK-ploeg het heft in handen om zijn werkgever, verzekeraar AG Insurance, te bevragen in het kader van de CPOW campagne: “We hebben een update gevraagd rond een aantal eisen die we eerder op de Europese Ondernemingsraad bij moederbedrijf Ageas op tafel hebben gelegd. Als gevolg van die eisenbundel konden we al een aantal mooie zaken realiseren. Zo werd onder andere ‘society’ (maatschappij) toegevoegd als een van de stakeholders en desinvesteerde AG Insurance uit koolstof.”
Chris en de BBTK-ploeg zagen nog kansen om het thema ‘duurzaam investeren’ nog meer op de kaart te zetten. De campagne was een mooie opportuniteit om een aantal extra vragen op tafel te leggen. Dat leidde tot 2 extra engagementen. “De CEO heeft de intentie geuit om een CO2-meting op te stellen, zowel voor de beheerde infrastructuur als voor de investeringen, evenwel zonder dat men hier eens strikte timing vooropstelde. Verder zou men ons voorstel verder onderzoeken om een roadmap op te stellen waarbij het de bedoeling is om de uitstoot tegen 2030 te halveren, en tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Daar is uiteraard een volledige desinvestering uit olie voor nodig, wat tot nog toe geweigerd wordt.centraux”., aldus Chris. 

Image

"De campagne was een mooie opportuniteit om een aantal extra vragen rond het thema 'duurzaam investeren' op tafel te leggen, waar we eerder al rond werkten."

Chris Wauman, BBTK-afgevaardigde AG Insurance

Hoe hij dit verhaal verder ziet evolueren? “We zetten zeker stappen in de goede richting en krijgen gedetailleerde cijfers. We hopen dat deze campagne een vervolg krijgt zodat we dit verder als handvat kunnen gebruiken en ook in andere bedrijven rond klimaatacties kan gewerkt worden. Voldoende steun vanuit de vakbonden zelf is hierbij ook een absolute noodzaak.”, besluit Chris.