Doelstelling

Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werken we samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij we sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling.

Image

De economie vergroenen op een sociaal rechtvaardige manier, dat is waar we dagelijks onze energie in steken.  

We maken werk van deze 'just transition' door goede voorbeelden in de kijker te zetten en actief te werken aan het versterken van werknemers om ook op hun bedrijf de transitie mee in gang te zetten.

"Arbeid & Milieu wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de draagkracht van de aarde en de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd."

In onze werking focussen we op drie pijlers:
Meer details vind je in het beleidsplan.