Doelstelling

Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werken we samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij we sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling.

Image

De economie vergroenen op een sociaal rechtvaardige manier, dat is waar we dagelijks onze energie in steken.  

We maken werk van deze 'just transition' door goede voorbeelden in de kijker te zetten en actief te werken aan het versterken van werknemers om ook op hun bedrijf de transitie mee in gang te zetten.

"Arbeid & Milieu wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de draagkracht van de aarde en de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd."

In onze werking focussen we op drie pijlers:
Meer details vind je in het beleidsplan. 

1. Waardige groene jobs

Groene jobs zijn jobs die de negatieve impact op het milieu door bedrijven en economische sectoren verlagen, of die bijdragen aan het realiseren van een groene economie. Arbeid & Milieu gelooft dat deze jobs enkel toekomstbestendige jobs zijn als de groene jobs ook waardige en werkbare jobs zijn, waarbij er voldoende aandacht is voor veiligheid, gezondheid, degelijke verloning, inspraak en respectvolle behandeling.
Arbeid & Milieu wil de omschakeling naar nieuwe groene jobs en het vergroenen van bestaande jobs aanmoedigen en waarborgen dat deze jobs ook waardig werk opleveren. Door het tonen van goede voorbeelden geven we organisaties, bedrijven en werknemers het vertrouwen dat er voor iedereen een actieve en aantrekkelijke rol en toekomst is in de groene economie.

2. Zeggenschap in de economie

Arbeid & Milieu wil mensen inhoudelijk versterken in hun kennis over de rechtvaardige groene economie en ze activeren en ondersteunen om deze kennis toe te passen in hun eigen omgeving. Enerzijds kan dat op de werkvloer: werknemers zijn immers een bron van kennis en ervaring die optimaal moet worden benut om transitieprocessen succesvol te maken. Anderzijds zien we steeds vaker alternatieve economische initiatieven ontstaan, zoals coöperaties, deelsystemen, het zelf opwekken van hernieuwbare energie.... Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze initiatieven het toonbeeld zijn van een rechtvaardige groene economie.  Arbeid & Milieu vindt het belangrijk dat economisch initiatief bij burgers gestimuleerd wordt en dat deze activiteiten sociale én ecologische meerwaarde bieden. Arbeid & Milieu zet zich daarom in om mensen, binnen het bedrijf waar ze werkzaam zijn óf daarbuiten, het initiatief tot vergroening van de economie te laten nemen en de ruimte krijgen om de veranderingen mee vorm te geven. Door onze praktische, bottom-up aanpak realiseren we maatregelen die goed zijn voor arbeid én milieu.

3. Financiering van de transitie

A&M gelooft dat we nood hebben aan een degelijk overheidskader dat geldstromen op zo’n manier organiseert dat duurzame productie en consumptie, en de hier aan gelinkte arbeid, worden gestimuleerd en milieubelastende activiteiten en de uitputting van grondstoffen worden ontmoedigd.
A&M wil het debat over het investeringsbeleid van de overheid verder opentrekken naar een groenere én socialere insteek. Ook houden we ons bezig met de fiscale uitdagingen en opportuniteiten van een rechtvaardige groene economie. We verkennen voorstellen voor een geïntegreerd verhaal van de taxshift, dat bijdraagt aan de vergroening van onze economie en het versterken van het aantal jobs en de kwaliteit daarvan. Met haar positie en expertise kan A&M het idee van een rechtvaardige groene taxshift bij de milieubeweging en de vakbonden doen leven en met hen aan draagvlak in de samenleving bouwen.