Naar een inclusieve repareer- en deeleconomie

Externe AuteurCirculaire economie, Climate Inclusion Project, Klimaat, Recent, Rechtvaardige transitie

Repareren en delen is niet alleen goed voor het milieu. Het helpt je ook om je netwerk uit te bouwen, je talenten in te zetten, waardering te krijgen en om makkelijker toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle spullen, ook al heb je het financieel moeilijk. Repareer- en deelinitiatieven kunnen met andere woorden bijdragen aan sociale inclusie. Interview met Ann Crabbé en Stijn Oosterlynck van het Centre of Research on Environmental and Social Change aan de Universiteit Antwerpen.

Windturbines als middel tegen klimaatverandering

Externe AuteurClimate Inclusion Project, Coöperatie, Klimaat, Recent, Rechtvaardige transitie

Waar andere steden nog maar in de startblokken staan richting de energietransitie, produceren de stad Eeklo, haar inwoners en Ecopower samen al jaren groene stroom via windturbines. Vormingplus Gent-Eeklo had een interessant gesprek met Jan De Pauw, projectingenieur bij Ecoopower, over ons klimaat, warmtenetten en – uiteraard – windturbines.

Gender equality: Vrouwenrechten 25 jaar na Beijing

Arbeid en MilieuClimate Inclusion Project, Recent, Rechtvaardige transitie

Tijdens de vierde World Conference on Women in 1995 werd door de UN de Beijing Declaration opgesteld. Dit document bevat enkele belangrijke stellingen omtrent de gelijkheid van mannen en vrouwen. Vijfentwintig jaar later stellen we ons vragen zoals ‘Wat is het verloop van deze principes tot op heden?’ of ‘ Wat zijn de uitdagingen en hebben we al vooruitgang geboekt?’. Deze vragen worden beantwoord in het rapport ‘Women’s rights in review 25 years after Beijing’ door UN Women. Verder wordt er in dit rapport ook aandacht besteed aan de link met de 2030 Agenda for Sustainable Development.