Bouwsector klaar voor circulair bouwen?

Emma DenormeCirculaire economie, Recent

Eind mei bezochten we onder leiding van projectleider Philip Van den Broeck het VDAB opleidingscentrum in Hamme. Samen met Hilde Vanwildemeersch van de coöperatie Woonder gingen we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we tot meer duurzame en/of circulaire gebouwen kunnen komen.

De lobbyist anders bekeken

Thijs CaluDe Nieuwe Samenzweerders, Recent

Vergeet het beeld van de lobbyist als jonge, blanke man in maatpak met een mooi tasje. ‘The Good Lobby’ promoot het zogenaamde ‘citizen lobbying’: elke burger kan de rol van lobbyist op zich nemen. We schuiven aan tafel bij twee enthousiaste Italianen die zich achter één doel scharen: burgers en middenveldorganisaties ondersteunen en verbinden met de juiste mensen of organisaties om hun ambitie tot verandering te verwezenlijken.