Word lid – nu met gratis boek!

Thijs CaluClimate Inclusion Project, Recent

* En onvang gratis het boek "Klimaat en sociale rechtvaardigheid"

Word LID* & help ons GROEIEN

Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden en diegenen die door klimaatontwrichting moeten migreren?

Image

In het boek, samengesteld door Sacha Dierckx van Denktank Minerva, stellen 24 experten de relatie tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid op scherp. Ze stofferen een maatschappelijk debat voorbij valse tegenstellingen, en reiken gefundeerde voorstellen aan voor sociaal rechtvaardige ecologische maatregelen.

De bijdragen in het boek illustreren namelijk dat een economische transformatie noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het goede nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote meerderheid van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.

Het boek vormt een grote inspiratiebron voor ‘Climate Inclusion Project’: het biedt oplossingen in vele domeinen voor eerlijke oplossingen binnen de klimaattransitie. Binnen dit project zullen er diverse lezingen en debatten georganiseerd worden met diverse schrijvers uit het boek. Het boek is te koop via uitgeverij Gompel&Svacina. Wie lid is of wordt van Arbeid en Milieu kan het boek gratis ontvangen.  

           Word lid

Op 10 november stellen we het project en het boek voor op Ecopolis.

Zelf een lezing organiseren of wens je meer info over dit project? Stuur ons een mailtje via cip@a-m.be 

BIJDRAGEN

 • Sacha Dierckx (Denktank Minerva): Inleiding “Een sociaal-ecologisch pact voor een economische transformatie”.
 • Maïka De Keyzer (KU Leuven) & Tim Soens (UAntwerpen): “Dragen de zwakste schouders steeds de zwaarste lasten? Klimaatrechtvaardigheid vandaag en in het verleden”.
 • Josefine Vanhille (CSB-UAntwerpen), Tim Goedemé (UOxford & CSB-UAntwerpen) & Gerlinde Verbist (CSB-UAntwerpen): “Sociale ongelijkheid in het klimaatvraagstuk”.
 • Michel Debruyne (Decenniumdoelen): “Klimaatarmoede is zoveel meer dan te weinig hebben”.
 • Yelter Bollen (Arbeid & Milieu), Bert De Wel (ITUC) & Vanya Verschoore (Arbeid & Milieu): “De klimaatontwrichting als vakbondsthema: een rechtvaardige transitie voor werknemers”.
 • Jonas Van der Slycken (UGent): “‘To degrow or (not) to degrow?’ Ontgroeien om binnen planetaire grenzen rechtvaardig te bloeien”.
 • Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester): “Een klimaatrobuust woonlandschap: verdichten en herverdelen”.
 • Kris Peeters (PXL Hogeschool): “It’s not the jam stupid! Over mobiliteit, klimaat en sociale rechtvaardigheid”.
 • Pieter Verbeek (ABVV) & Sara Van Dyck (Bond Beter Leefmilieu): “De energietransitie: over kosten, baten en een eerlijke verdeling”.
 • Dries Goedertier (ACOD): “Energiedemocratie: alternatieven voor een duurzame toekomst”.
 • Tomas Wyns (VUB): “Naar een nieuw industriebeleid voor een klimaatneutrale en competitieve Vlaamse en Belgische industrie”.
 • Charlotte Prové (ILVO) & Maarten Crivits (ILVO): “Een rechtvaardige landbouw- en voedseltransitie: over polarisatie en emancipatorische communicatie”.
 • Yelter Bollen (Arbeid & Milieu) & Frank Vanaerschot (FairFin): “Een publieke klimaatbank in België: financiële hefbomen voor een rechtvaardige transitie”.
 • Kris Bachus (HIVA - KU Leuven): “Sociale rechtvaardigheid van een klimaattaxshift”.
 • Dirk Holemans (Denktank Oikos): “Steden wijzen de weg”.
 • Lien Vandamme (11.11.11): “Klimaat en mondiale rechtvaardigheid”.
 • Lore Van Praag (CeMIS-UAntwerpen): “Op de vlucht voor orkanen, waterschaarste en maladaptatie: de (h)erkenning en bescherming van klimaatmigranten”.
 • Shivant Jhagroe (Universiteit Leiden): “(On)zichtbare lichamen: van neoliberaal klimaatbeleid naar radicale klimaatpolitiek”.
 • Natalie Eggermont (Climate Express): “Power to the people! Over de klimaatstrijd van onderuit”.